Provozní záležitosti obce

Stání pro kontejnery v Předslavicích

Obec Předslavice realizovala projekt s názvem “Předslavice – stání pro kontejnery”. Celková hodnota díla dosáhla výše 319.700,- Kč. bez DPH. Na financování této akce se podílel Jč. kraj z Programu obnovy venkova a to částkou 158.000 Kč. Zbývající finanční prostředky byly uvolněny z rozpočtu obce. Tento prostor bude využíván k třídění a skladování odpadu, především elektro. Prostor byl předán do provozu dne 7. srpna 2023.  Obec tímto děkuje Jč. kraji za významnou finanční podporu při realizaci této akce.

 

Informace pro občany

Z důvodu hromadících se dotazů občanů, byl na webové stranky obce vložen nový dokument o poplatcích platných pro rok 2023. Poplatky obce jsou pro většinu občanů a chalupářů nezměněn, jediná změna pro tento rok je pro část obce Úlehle, kde došlo k dlohodobě avizovanému spuštění čistírny odpadních vod. Informace o ČOV jsou ve zpravadajích obce 1/2021, 2/2021, 1/2022, 2/2022 a 3/2022. Stočné se pro občany této části navýšilo ze současných 100,- Kč na 500,- Kč za osobu na rok. Pro tuto část obce již není povinnost vyvážet kal, tuto povinnost převzala obec. pro ostatní části obce bez výjimky tato povinnost platí nadále. Zároveň platí povinnost o vypouštění odpadních vod, limitech množství apod. Důrazně žádáme své občany, aby této problematice věnovali pozornost. Vše potřebné k pročtení, k případné dotaci obce, naleznete na webu obce v důležitých dokumentech pro občany.

→Více informací o poplatcích 2023 ZDE←