Provozní záležitosti obce

Dotace na kompostéry a štěpkovače

Naše obec má možnost se zapojit společně  se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje do projektu „RE-USE 3“, který navazuje na předešlé projekty. Projekt byl oznámen před několika dny a zapojit se můžeme do 31.1.2023.

Projekt spočívá především v pořízení kompostérů na likvidaci bioodpadu, v letošním ročníku je navíc doplněn o pořízení štěpkovače. Velikost kompostéru by měla být přibližně 1 litr objemu / 1 m2 zahrady. Cena uvedená v příloze je celková cena bez odečtené dotace 85%. Cílem projektu je co nejvíce snížit množství bioodpadu.

→Více info ZDE←

!!! Pozor nabídka je platná pouze do 31.1.2023 !!!

Nová informace!!! Žadatelé kteří již kompostér mají z předešlých projektů, si mohou zažádat o dotaci na malý nebo střední štěpkovač!

Důležité informace pro občany

Dne 20. října 2022 od 19:00 hodin se uskutečnilo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Předslavice, na kterém bylo zvoleno nové vedení obce a členové finančního a kontrolního výboru. Konkrétní obsazení členů zastupitelstva naleznete v →organizační struktuře← na webu obce. Další informace k této změně budou zveřejněny ve vánočním zpravodaji.

ČOV Úlehle – II. etapa

Obec Předslavice realizovala projekt s názvem “ČOV Úlehle – II. Etapa”. Celková hodnota díla dosáhla výše 732.380,72 Kč. Na financování této akce se podílel Jč. kraj z Programu obnovy venkova a to částkou 300 000,00 Kč. Zbývající finanční prostředky byly uvolněny z rozpočtu obce. Obec tímto děkuje Jč. kraji za významnou finanční podporu při realizaci této akce.