Veřejné zakázky

  • Výstavba dětského hřiště v Předslavicích, dopravní stavby v Úlehli a Předslavicích, vyvěšeno 9.6. 2017 dokument (PDF)
  • Výstavba nového kolumbária, vyvěšeno 2.6.2016. dokument (PDF)
  • Nákup a instalace dopravního značení a zařízení, vyvěšeno 3.6.2015, dokument (PDF)
  • Rozšíření a modernizace veřejného osvětlení , vyvěšeno 14.6.2015, dokument (PDF)
  • Oprava hřbitovní zdi v Předslavicích, vyvěšeno 14.6.2015, dokument (PDF)
  • Výběr zpracovatele změny č.1  ÚP, vyvěšeno 17.6.2015, dokument (PDF)