Provozní záležitosti obce

Důležité informace pro občany

Dne 20. října 2022 od 19:00 hodin se uskutečnilo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Předslavice, na kterém bylo zvoleno nové vedení obce a členové finančního a kontrolního výboru. Konkrétní obsazení členů zastupitelstva naleznete v →organizační struktuře← na webu obce. Další informace k této změně budou zveřejněny ve vánočním zpravodaji.

ČOV Úlehle – II. etapa

Obec Předslavice realizovala projekt s názvem “ČOV Úlehle – II. Etapa”. Celková hodnota díla dosáhla výše 732.380,72 Kč. Na financování této akce se podílel Jč. kraj z Programu obnovy venkova a to částkou 300 000,00 Kč. Zbývající finanční prostředky byly uvolněny z rozpočtu obce. Obec tímto děkuje Jč. kraji za významnou finanční podporu při realizaci této akce.

ČOV Úlehle – I. Etapa

Obec Předslavice realizovala projekt s názvem “ČOV Úlehle – I. Etapa”. Celková hodnota díla dosáhla výše 732.380,72 Kč. Na financování této akce se podílel Jč. kraj z Programu obnovy venkova a to částkou 270 000,00 Kč. Zbývající finanční prostředky byly uvolněny z rozpočtu obce. Obec tímto děkuje Jč. kraji za významnou finanční podporu při realizaci této akce.