Členové

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HASIČŮ
Starosta sboru: František Štoural 607 270 223 frantisek.stoural@seznam.cz
Náměstek starosty: Vladimír Komrska 723 987 683 mira.komi@atlas.cz
Velitel sboru: Pavel Maroušek 724 215 324 mahmidek@seznam.cz
Zástupce velitele: Petr Frnoch 607 549 576 hankafrnochova@seznam.cz
Jednatel: Ladislav Šašek 721 712 248 ladislavsasek@seznam.cz