Autor: Vladimír Komrska

ČOV Úlehle – I. Etapa

Obec Předslavice realizovala projekt s názvem „ČOV Úlehle – I. Etapa“. Celková hodnota díla dosáhla výše 732.380,72 Kč. Na financování této akce se podílel Jč. kraj z Programu obnovy venkova a to částkou 270 000,00 Kč. Zbývající finanční prostředky byly uvolněny z rozpočtu obce. Obec tímto děkuje Jč. kraji za významnou finanční podporu při realizaci této akce.

Uzavírka silnice mezi Předslavicemi a Marčovicemi

Silnice III/1445, Předslavice, část obce Marčovice, okr. Strakonice, Od 07.08.2021 00:00, Do 15.08.2021 23:59, úplná uzavírka silnice č. III/1445 v úseku od obce Marčovice směrem k obci Předslavice, Objížďka – bez rozlišení: Od uzavřeného úseku na silnici č. III/1445 v obci Marčovice po sil. III/1445 do obce Kakovice, dále po sil. III/1422, dále po sil. III/14213 do Bohunic, dále po sil. III/1447 přes Všechlapy do Předslavic, dále po silnici II/144 a dále po sil. III/1445 k uzavřenému úseku za obcí Předslavice – obousměrně. Vydal: Městský úřad Strakonice