Úřední deska

Vyvěšeno (r/m/d)SejmutoVěcFormát
2018 04.02.4.Zasedání ZKJ.PDF
2018 03.26.Zápis na MŠ Bušanovice.PDF
.PDF
2018 03.18.Konkurzní řízení .PDF
2018 03.12.Oznámení o vydání a vystavení návrhu ZM1 ÚP Předslavice VVstránka s .PDF
2018 01.19.Veřejná vyhláška oznámení o vystavení návrhu Změny č.2 územního plánu
stranka s. PDF
2018 01.18.Daň z nemovitých věcí .PDF
.PDF
.PDF
2017 12.10.10. zasedání ZJK.PDF
2017 11.28.Záměr prodeje .PDF
2017 11.25.Rozpočet mikroregionu 2018.PDF
.PDF
2017 10.23.9. zasedání ZJK.PDF
2017 10.03.Návrh zadání .PDF
2017 10.03.Oznámení o projednávání návrhu .PDF
2017 09.25.Záměr prodeje, pronájmu .PDF
.PDF
2017 09.11. 8. zasedání ZJk.PDF
2017 08.21.Rozpočtová změna .PDF
2017 08.20.Přechodné úpravy provozu .PDF
2017 07.19.Osvědčení o úspoře emisí .JPG
2017 06.30.Spolupráce s MAS Šumavsko.PDF
2017 06. 24.Schválený závěrečný účet .PDF
2017 06.22.Pozvánka na ZO.PDF
2017 05.27.Závěrečný účet za rok 2016.PDF
2017 05.23.Závěrečný účet strakonicka.PDF
.PDF
2017 05.02.Přezkoumání hospodaření za rok 2016.PDF
2017 04.25.Veřejná vyhláška .PDF
2017 04.21.Pozvánka na ZO .PDF
2017 04.10.Závěrečný účet mikroregionu.PDF
.PDF
2017 03.22.Rozpočtový výhled na rok 2016-2020.PDF
2017 03.16.Pozvánka na zasedání ZO.PDF
2017 03.13.4. zasedání ZJk.PDF
2017 02.08.Zpráva o kůrovci.PDF
.PDF
2017 02.08.3. Zasedání ZJk.PDF
2017 02.03.Pozvánka na zasedání ZO.PDF
2017 01.03.Daň z nemovitých věcí .PDF
.PDF
.PDF
2017 01.03.Schválený rozpočet na rok 2017.PDF
2016 12.05.2. zasedání ZJk<.PDF
2016 11.21.Rozpočet DSO Vlachovo Březí 2017.xls
2016 11.08.VV-zařazení pozemní komunikace .PDF
.PDF
2016 11.07.Návrh rozpočtu 2017.PDF
2016 10.25.Katastrální operát .PDF
.PDF
.PDF
2016 10.25.1. zasedání ZJk.PDF
2016 09.28.Záměr pronájmu .PDF
2016 09.16.25. zasedání ZJk.PDF
.PDF
2016 09.14.Veřejná vyhláška .PDF
2016 09.01.Změna územního plánu.PDF
2016 07.14.Nařízení města Strakonice.PDF
2016 07.14.Veřejnoprávní smlouva.PDF
2016 06.20.Záměr prodeje.PDF
2016 06.14.vyhláška .PDF
2016 06.14.24. zastupitelstvo JČ.PDF
.PDF
2016 06.01.Skartační plán obce.pdf
2016 05.31.Kolumbarium.pdf
2016 05.31.Veřejná vyhláška.pdf
2016 05.27.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
2016 05.16.Oznámení o pronájmu.pdf
2016 05.13.23. zastupitelstvo JČ .pdf
.pdf
2016 05.05.Pozvánka na 4. jednání Zastupitelstva obce Předslavice.pdf
2016 04.28.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.pdf
2016 04.28.Závěrečný účet za rok 2015.pdf
2016 04.25.Vyhláška jihočeského kraje.pdf
2016 04.19.Veřejná vyhláška.pdf
2016 04.16.Prodejní výstava květin .jpg
2016 04.15.Certifikace ubytování v soukromí.jpg
2016 04.07.Pozvánka na 3. jednání Zastupitelstva obce Předslavice .pdf
2016 04.04.Zápis dětí do MŠ Bušanovice .pdf
2016 04.01.22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.pdf
2016 04.01.hospodaření Mikroregionu Vlachovo Březí.pdf
.pdf
2016 03.18.Oznámení o záměru směny pozemku.pdf
2016 03.10.Pozvánka na 2. zasedání ZO.pdf
2016 02.26.Informační leták – daň z příjmů fyzických osob.pdf
2015 12.20.Záměr prodeje pozemkové parcely dle PK p.č. 1213 o výměře 8042m2 a p.č.1088/2 o výměře 266 m2 v k.ú. Úlehle.pdf
2015 12.08.20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.pdf
2015 12.08.Rozhodnutí-Státní pozemkový úřad.JPG
.JPG
.JPG
2015 12.03.Zápis ZŠ Volyně.pdf
2015 11.18.Rozpočet DSO Vlachovo Březí 2016.pdf.xls
2015 11.15.Rozpočtový návrh obce Předslavice 2016.pdf
2015 11.10.Upozornění MÚ Strakonice -oddělení evidence obyvatel.pdf
2015 11.06.Upozornění ÚP ČR.pdf
2015 11.06.SMOOS-Návrh rozpočtu 2016.pdf
2015 10.26.19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.pdf.pdf
2015 09.18.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-nemovistosti.pdf.pdf.pdf
2015 09.18.Výzva vlastníkům lesa.pdf
2015 09.15.Pozvánka na 2. jednání Zastupitelstva obce Předslavice .pdf
2015 07.23.Pozor! Končí platnost některých občanských průkazů..pdf
2015 07.20.VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality
ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
a výzva k uplatnění připomínek a námitek
.pdf
2015 07.20.PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
ZÓNA JIHOZÁPAD – CZ03
ČERVENEC, 2015
.pdf
2015 07.20.Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
.pdf
2015 07.17.Nařízení města Strakonice č.2/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.pdf
2015 06.29.Rozhodnutí- návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním
.pdf.pdf.pdf
2015 06.23.Modernizace silnice III/1446 Předslavice- Bušanovice.pdf
2015 06.17.Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.pdf.pdf
2015 06.14.Opatření obecné povahy č. 1/2015 (bobr evropský).pdf.pdf.pdf
2015 06.04.Závěrečný účet 2014 SMOOS Strakonice.pdf
2015 04.28.Veřejná vyhláška-DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015..pdf
2015 04.22.Pozvánka na 4. jednání Zastupitelstva obce Předslavice .pdf
2015 04.16.Závěrečný účet obce Předslavice za rok 2014.pdf
2015 04.16.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.pdf
2015 04.16.Upozornění pro vlastníky lesa.pdf
2015 04.13.Závěrečný účet za rok 2014 SMOOS
.pdf
2015 04.09.16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.pdf.pdf
2015 03.31.Oznámení Mateřská škola Bušanovice-zápis.jpeg.jpeg
2015 03.31.Návrh zprávy o uplatňování ÚP Předslavice.pdf
2015 03.31.Oznámení
o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Předslavice
.pdf
2015 03.31.Veřejná vyhláška - Oznámení
o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Předslavice
.pdf
2015 03.31.Návrh zprávy o uplatňování ÚP Předslavice, grafická část.pdf
2015 03.26.Návrh OZV o odpadech.pdf
2015 03.11.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014- Mikroregion Vlachovo Březí.pdf
2015 03.11.Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací informací do digitální podoby.pdf
2015 03.11.Závěrečný účet Mikroregionu Vlachovo Březí.pdf
2015 03.11.Přehled transferů poskytnutých Mikroregionu Vlachovo Březí.tif
2015 02.21.Základní informace správce daně k podání daňového přiznání
k dani z příjmů
.pdf
2015 02.21.Informace pro zaměstnance s příjmy
z dohod o provedení práce
.pdf
2015 02.21.Mikroregion Vlachovo Březí-návrh rozpočtu.pdf
2015 02.08.Opatření obecné povahy č. 1/2015 – udělení výjimky k lovu bobra evropského.pdf
2015 01.22.Opakované upozornění vlastníkům lesů na zákonnou povinnost
.pdf
2015 01.14.MZE: Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
.pdf
.pdf
.pdf
.pdf
2015 01.10.Informační zpráva z OVD Č.Budějovice 10.1.2015.pdf
2015 01.09.Přiznání daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016.pdf
2015 01.08.„Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“
.pdf
2015 01.07.Informace k dani z nemovitých věcí 2015.pdf
2015 01.07.Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Předslavice.pdf
2014 11.25.Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 9.12. -Všechlapy.pdf
2014 11.13.Rozhodnutí-uzavírka silnice III/1447.pdf
2014 11.13.Objízdná trasa-uzavírka silnice III/1447.pdf