Sbor dobrovolných hasičů Předslavice

Aktuality pro členy SDH Předslavice

30.10.2021 – 8:00 hod. – svoz elektroodpadu

16.10.2021 – 18:00 hod. – dohasná v sokolovně

9.10.2021 – odkalení hydrantů v Úlehli

26.9.2021 – společný zásah JSDH Předslavice a složky IZS v Tkalcích

7.9.2021 – 17:00 – 20:00 hod – odkalení 10 hydrantů v Předslavicích

6.9.2021 – v 18:00 hod. – zásah JSDH společně s SDH Volyně a HZS Strakonice a složky IZS v Tkalcích,

27.8.2021 – v 17:30 hod. – trénink „Veteráni“

4.9.2021 – soutěž Krajníčko

28.8.2021 – soutěž Malenice

20.8.2021 – technická pomoc pro obec, výměna čerpadla ve vrtu

30.6.2021 od 17:00 do 21:30 hod. technická pomoc obci, likvidace vývratu v obci Kakovice

29.6.2021 od 20:30 do 22:30 hod. likvidace polomů a vývratů v okolí obce

17.7.2021 – prezentace sboru v obci Bohunice

5.7.2021 – v 18:00 hod. – trénink „Veteráni“

24.4.2021 – vyčerpání vody ze studny – Žačků Kamená

24.04.2021 v 8.00 hod. – svoz elektroodpadu

10.4.2021 v 8:00 hod. – brigáda na hřišti v Předslavicích


Archív aktualit SDH