Fotogalerie obce

Workoutové hřiště, které bylo zpřístupněno dne 20.9.2022 pro občany obce Předslavice. Nachází se v obci Předslavice v těsné blízkosti fotbalového hřiště. Hřiště je vybaveno třemi samostatnými posilovacími stroji a samostatnou sestavou na cvičení. Hřiště je určeno pro volnočasové aktivity. Realizaci provedla fa. Luna Prachatice.

Čistírna odpadních vod v části obce Úlehle byla zprovozněna 23. května 2022. Stavba byla provedena ve dvou etapách. Zkušební provoz je plánovaný od října 2022 do září 2023. Stavbu provedla fa. ZNAKON Sousedovice, technologii dodala fa. JAMA Drachkov. Celkové náklady cca. 1.200.000 korun, použity dotace Jihočeského kraje ve výši 570.000 korun.

Nové přístřešky na tříděný komunální odpad, pro část obce Marčovice a Kakovice, byly zhotoveny v dubnu 2022. Obecní panely na podklad usadila firma Kulíř Nihošovice a přístřešky zhotovilo místní truhlářství. Přístřešek v Úlehli byl zhotoven v lednu 2023. Obecní panely na podklad usadila firma Kvint. Přístřešek ve Všechlapech byl z estetického důvodu a domluvy místních obyvatel zamítnut.

Oprava kabin byla realizována v roce 2020. Z původní stavby zbyla obvodová zeď a konstrukce střechy. Vnitřky byly kompletně vybourány a přizpůsobeny pro potřeby FC, nově realizována pergola k posezení na max. kapacitu 80 lidí, do vnitřních prostor se vejde max. 2 x 20 lidí. Celkové náklady za přestavbu byly 1.200.000 korun, realizační firma Matoušek Radhostice a místní truhlářství.