Nejhezčí okna

Obec Předslavice pořádá „soutěž“  nejhezčí okno