VÍTÁME VÁS NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH OBCE PŘEDSLAVICE
Obec Předslavice se skládá ze 5 dílčích částí: Předslavice, Marčovice, Úlehle, Všechlapy, Kakovice

10.2 Informace pro občany

Bílý kruh bezpečí, z.s., uvedl do provozu novou, bezplatnou, nonstop Linku
pomoci obětem kriminality a domácího násilí, která má celoevropské
harmonizované číslo 116 006. Na tuto linku se může obrátit každý, kdo se
cítí být obětí trestného činu a různých forem násilí včetně násilí domácího,
nebo se stal jeho svědkem.

Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz a kliknutím na níže zveřejněné logo.

logo

1.2. Informace pro občany

Dne 1.2.2016 byly předány žadateli, který žádal dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tyto informace:

– seznam dohod a pracovních smluv od října 2014
– knihu došlých faktur od října 2014
– bankovní výpisy od října 2014
– výpis z pokladny od října 2014