Modernizace vybavení společenské místnosti a kuchyně MS Marčovická Hora Předslavice

Myslivecký spolek Marčovická Hora Předslavice v roce 2023 požádal o dotaci prostřednictvím MAS Šumavsko z.s. – F7 Žijeme venkovem o dotaci SZIF – ,,
Podpora rozvoje venkova” a to konkrétně o dotaci na projekt ,,Modernizace vybavení společenské místnosti a kuchyňky MS Marčovická Hora Předslavice”

Cílem projektu je modernizace zázemí Mysliveckého spolku Marčovická Hora Předslavice.

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU – 142 650 KČ
PŘÍSPĚVEK Z EU – 66 816 KČ
PŘÍSPĚVEK Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ – 37 584 KČ
VLASTNÍ ZDROJE – 38 250 KČ

PODPORA PROJEKTŮ KONEČNÝCH ŽADATELŮ NAPLŇUJÍCÍ CÍLE SCLLD PŘÍSLUŠNÉ MAS.