ÚPLNÁ UZAVÍRKA TVRZICE-VOLYNĚ

Upozornění pro občany
 Z důvodu rekonstrukce sil.II/144 Volyně – Tvrzice, dojde k úplné uzavírce komunikace ve 4 etapách. Podle úseku uzavírky bude vedena objízdná trasa pro autobusy a místní občany viz. přílohy 2,3,4,5. Pro ostatní vozidla je objízdná trasa vedena přes Čkyni viz. příloha 1. Nejvíce obtížná bude uzavírka přes Předslavice, kdy budou zrušeny autobusové zastávky bez náhrady.Tento úsek by měl trvat týden. Předpokládaný začátek prací 24.9.2018 – úsek Tvrzice – před odbočku na Všechlapy.
 O všech nových skutečnostech Vás budeme včas informovat.

Úplná uzavírka sil.II144 Volyně – Tvrzice