Program zasedání zastupitelstva obce – 8. 12. 2023