Velkoobjemový, nebezpečný, elektro a železný odpad – 21. 10. 2023