Stání pro kontejnery v Předslavicích

Obec Předslavice realizovala projekt s názvem “Předslavice – stání pro kontejnery”. Celková hodnota díla dosáhla výše 319.700,- Kč. bez DPH. Na financování této akce se podílel Jč. kraj z Programu obnovy venkova a to částkou 158.000 Kč. Zbývající finanční prostředky byly uvolněny z rozpočtu obce. Tento prostor bude využíván k třídění a skladování odpadu, především elektro. Prostor byl předán do provozu dne 7. srpna 2023.  Obec tímto děkuje Jč. kraji za významnou finanční podporu při realizaci této akce.