Velkoobjemový, nebezpečný, elektro a železný odpad – 29. 4. 2023