Důležité informace pro občany

Dne 20. října 2022 od 19:00 hodin se uskutečnilo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Předslavice, na kterém bylo zvoleno nové vedení obce a členové finančního a kontrolního výboru. Konkrétní obsazení členů zastupitelstva naleznete v →organizační struktuře← na webu obce. Další informace k této změně budou zveřejněny ve vánočním zpravodaji.