ČOV Úlehle – II. etapa

Obec Předslavice realizovala projekt s názvem “ČOV Úlehle – II. Etapa”. Celková hodnota díla dosáhla výše 732.380,72 Kč. Na financování této akce se podílel Jč. kraj z Programu obnovy venkova a to částkou 300 000,00 Kč. Zbývající finanční prostředky byly uvolněny z rozpočtu obce. Obec tímto děkuje Jč. kraji za významnou finanční podporu při realizaci této akce.