Oprava kříže ve Všechlapech

Obec Předslavice realizovala projekt s názvem “Obnova kříže na p.p.č. 428 v k.ú. Všechlapy u Volyně”. Hodnota díla dosáhla výše 26 000,00 Kč. Na financování této akce se podílel Jihočeský kraj z Programové dotace – Kulturní dědictví částkou 15 000,00 Kč. Zbývající finanční prostředky byly uvolněny z rozpočtu obce. Obec tímto děkuje Jihočeskému kraji za významnou finanční podporu při realizaci této akce.