3. výzva k podání žádostí pro poskytnutí podpory na vrt