O sboru

Sbor SDH Předslavice zajišťuje požární ochranu pro všechny části obce (Předslavice, Úlehle, Marčovice, Kakovice, Všechlapy a osady Kamenná, Kalce). Hasičská zbrojnice se nachází přímo v obci Předslavice, k dispozici má sbor zásahové vozidlo AVIA, ponorné čerpadlo, PS 8, PS 12, PS 15 a plno další hasičské techniky. Tradice sboru je více jak 120 let, vznik sboru je datován v roce 1897. V současné době má sbor přibližně 60 členů a 10 čestných členů. Sbor má několik družstev, které jsou využívané k požárnímu sportu a zábavě: družstvo žen, družstvo mužů, družstvo veteránů a nezapomeňme na družstvo dětí. Pro ochranu životů a majetku je vytvořena jednotka sboru (JSDH), která je vybavena komplety oblečení pro bezpečné zásahy. Sbor každý rok pořádá několik kulturních akcí, mezi které patří především: ples, masopust, dětský den a pořádání hasičských akcí a soutěží.