Seznam přijatých usnesení na schůzi ZO dne 17.12.2021