Úlehle

Úlehle je místní částí obce Předslavice, nachází se v nadmořské výšce 549 až 555 m, jeden kilometr jihozápadně od Předslavic. V roce 2011 zde trvale žilo 66 obyvatel.

Na návsi stojí kaple z roku 1888. Název (lze se setkat i s variantou Oulehle) je původem staročeské slovo, jímž se označovalo ladem ležící pole. Asi kilometr severozápadně od vsi se nachází osada Kalce (lidově Skalce), přibližně dva kilometry na jihozápad leží osada Beneda, která však svou větší částí spadá pod obec Bušanovice a okres Prachatice. Západně od obce se nachází les Bukovec s mohylovými pohřebišti.