Zastupitelstvo

Příjmení, jméno TitulNavrh.
strana
FunkceKontakt
Chvostová JanaIng.SNK pro volby do zastupitelstva obce Předslavicestarostka724 124 335
Kudrle PavelSNK pro volby do zastupitelstva obce Předslavicemístostarosta721 750 465
Šafránek MiroslavIng.SNK pro volby do zastupitelstva obce Předslavicepředseda Finančního výboru
Hubr VáclavSNK pro volby do zastupitelstva obce Předslavicečlen Kontrolního výboru
Šejna MarekSNK pro volby do zastupitelstva obce Předslavicečlen Finančního výboru
Komrska VladimírSNK pro volby do zastupitelstva obce Předslavicepředseda Kontrolního výboru
Maroušek PavelPro lepší obecčlen Kontrolního výboru
-neobsazeno-Pro lepší obec
-neobsazeno-Pro lepší obec

Orgány zastupitelstva obce

Kontrolní výbor plní úkoly uvedené v § 119, odst.3), zák. č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení ) a dále :

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti

c) plní kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo

d) provádí kontrolu obcí zřízených organizačních složkách a organizacích a dle pověření zastupitelstva obce

 

Finanční výbor plní úkoly uvedené v § 119, odst. 2), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecních zřízení ) a dále

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

c) provádí kontrolu u obcí zřízených organizačních složkách a organizacích dle pověření zastupitelstva obce