1.2. Informace pro občany

Dne 1.2.2016 byly předány žadateli, který žádal dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tyto informace:

– seznam dohod a pracovních smluv od října 2014
– knihu došlých faktur od října 2014
– bankovní výpisy od října 2014
– výpis z pokladny od října 2014