Provozní záležitosti obce

DIO Oprava silnice III-1422 (Litochovice-kř.III-14213)

 

Stavební práce budou rozděleny do dvou etap.

 

1. etapa prací dle situace DIO č. 1 v termínu od 10.9.2018 do 15.9.2018 SO 102+SO 103

2. etapa prací dle situace DIO č. 2 v termínu od 17.9.2018 do 23.9.2018 SO 101

POZOR OD 10.9-15.9.2018 NEBUDE DO KAKOVIC A MARČOVIC  ZAJÍŽDĚT AUTOBUSOVÁ DOPRAVA.

 

DIO III-1422 Kakovice SW 8-2018-2

DIO III-1422 Kakovice SW 8-2018-1

Upozornění pro občany

Z důvodu „Modernizace silnice II-144 Tvrzice-Újezdec-Konopiště“ bude uzavřena silnice :
Termín pro úsek stavby Tvrzice-Újezdec: od 20.8.2018 do 7.9.2018
Termín pro úsek stavby Újezdec-Konopiště: od 10.9.2008 do 27.9.2018
Z důvodu rekonstrukce propustku na trase Bohunice – Kakovice křižovatka bude silnice uzavřena od 15.8.2018 – 31.8.2018.