Provozní záležitosti obce

Úplná uzavírka Tvrzice-Volyně

Upozornění pro občany
 Z důvodu rekonstrukce sil.II/144 Volyně – Tvrzice, dojde k úplné uzavírce komunikace ve 4 etapách. Podle úseku uzavírky bude vedena objízdná trasa pro autobusy a místní občany viz. přílohy 2,3,4,5. Pro ostatní vozidla je objízdná trasa vedena přes Čkyni viz. příloha 1. Nejvíce obtížná bude uzavírka přes Předslavice, kdy budou zrušeny autobusové zastávky bez náhrady.Tento úsek by měl trvat týden. Předpokládaný začátek prací 24.9.2018 – úsek Tvrzice – před odbočku na Všechlapy.
 O všech nových skutečnostech Vás budeme včas informovat.

DIO Oprava silnice III-1422 (Litochovice-kř.III-14213)

 

Stavební práce budou rozděleny do dvou etap.

 

1. etapa prací dle situace DIO č. 1 v termínu od 10.9.2018 do 15.9.2018 SO 102+SO 103

2. etapa prací dle situace DIO č. 2 v termínu od 17.9.2018 do 23.9.2018 SO 101

POZOR OD 10.9-15.9.2018 NEBUDE DO KAKOVIC A MARČOVIC  ZAJÍŽDĚT AUTOBUSOVÁ DOPRAVA.

 

DIO III-1422 Kakovice SW 8-2018-2

DIO III-1422 Kakovice SW 8-2018-1

Upozornění pro občany

Z důvodu „Modernizace silnice II-144 Tvrzice-Újezdec-Konopiště“ bude uzavřena silnice :
Termín pro úsek stavby Tvrzice-Újezdec: od 20.8.2018 do 7.9.2018
Termín pro úsek stavby Újezdec-Konopiště: od 10.9.2008 do 27.9.2018
Z důvodu rekonstrukce propustku na trase Bohunice – Kakovice křižovatka bude silnice uzavřena od 15.8.2018 – 31.8.2018.