Informace k založení datové schránky a identity občana

Na základě změny zákona budou od 1.1.2023 zakládány datové schránky všem právnickým osobám, které ji ještě nepoužívají – přesněji tedy všem nepodnikajícím právnickým osobám.

Dále stát schránku automaticky zřídí také živnostníkům a dalším OSVČ (tedy i těm, které nemají IČ). K zakládání schránek bude docházet postupně od ledna do března. V tomto období bude každý den založeno kolem 50 tisíc datovek (vč. víkendů).

Pokud nechcete čekat na automatické založení, můžete tak učinit sami. Více informací naleznete na webových stránkách www. chcidatovku.cz

→Datové schránka ZDE←

→Identita občana ZDE←