Odečty vodoměrů 6/2021 – Předslavice

Číslo své radiové adresy naleznete v ročním vyúčtování nebo přímo na vodoměru. Spotřeba vody je vždy ve sloupcích k poslednímu dni v pořadí patnácti předchozích měsíců.