Výstavba nového chodníku a osvětlení v Předslavicích

Obec Předslavice realizovala projekt s názvem “Výstavba nového chodníku a osvětlení v Předslavicích“. Celková hodnota díla dosáhla výše 732.933,97 Kč. Na financování této akce se podílel Jč. kraj z Programu obnovy venkova a to částkou 270 000,00 Kč. Zbývající finanční prostředky byly uvolněny z rozpočtu obce. Obec tímto děkuje Jč. kraji za významnou finanční podporu při realizaci této akce.