Informace o přerušení dodávky proudu pro Předslavice