Program zasedání zastupitelstva

Dne 14. 6. 2018 se bude konat zasedání zastupitelstva v sokolovně v Předslavicích. Níže naleznete program plánovaných bodů, které se budou projednávat.

program 14.6.2018